LOKACIJE I RASPORED

Program sportske škole provodimo u Zagrebu na 5 lokacija u kvartovima Gračani, Gupčeva zvijezda, Knežija, Siget i Utrine

Sezonu gibanja otvaramo 16.09.2019. (ponedjeljak)!

 

GRAČANI: Osnovna škola Gračani, Gračani 4a, Zagreb, (ponedjeljak od 17.00 do 17.55  i srijeda od 17.00 do 18.00 sati)

GUPČEVA ZVIJEZDA: Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Mlinarska 35, Zagreb (ponedjeljak od 18.10 do 19.00 i srijeda od 18.30 do 19.30 sati)

KNEŽIJA: Osnovna škola Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, Zagreb (utorak i četvrtak tjedan “A” od 17.25 do 18.25 sati, te tjedan “B” od 18.00 do 19.00 sati)

SIGET: Sportska dvorana mjesnog odbora Siget, Radmanovačka 39, (kod caffe bara “Vibra”) Zagreb (ponedjeljak od 20.15 do 21.15 sati i petak od 18.00 do 19,00 sati)

UTRINE: Osnovna škola „Mladost“, Karamanov prilaz 3, Zagreb
(utorak i četvrtak mlađa grupa (5 – 9 god.) od 19.30 do 20.30 sati; starija grupa (9 – 14 god.) od 20.30 do 21.30 sati.)

 

Zadržavamo pravo promjene termina